Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
özellikle
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete