Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
تقريبا
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
فصل
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
عمود
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
مثلا
Används när man ger ett exempel
özellikle
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
يعني
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
صفحات
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete