Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
Thư mục
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
Chương
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
Cột
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
VD:
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete