Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
บท
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
หน้า
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete