Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
bibliografia
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
circa
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete