Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
تقريبا
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
فصل
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
مثلا
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
يعني
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
صفحات
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete