Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Thư mục
Förteckning över använda källor
ประมาณ
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
บท
Chương
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Cột
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
VD:
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete