Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
บท
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete