Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ประมาณ
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
บท
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
yani
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
sayfalar
Flera sidor av rapporten
คำนำ
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete