Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
대략
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ประมาณ
대략
Används för att uppskatta en mängd
บท
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
예,
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
즉,
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
주의
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p.
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp.
Flera sidor av rapporten
คำนำ
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete