Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
लगभग
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ประมาณ
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
บท
अध्याय
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
सहित
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
अगला
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
คำนำ
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete