Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
บท
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete