Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
n. (noin)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ประมาณ
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
บท
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
eli
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
sivut
Flera sidor av rapporten
คำนำ
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete