Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibliografi
Förteckning över använda källor
ประมาณ
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
บท
afsnit
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
især
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
side
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete