Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
تقريبا
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ประมาณ
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
บท
فصل
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
عمود
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
مثلا
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
يعني
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
صفحات
Flera sidor av rapporten
คำนำ
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete