Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
Chương
En definierad del av arbetet
Kolumn
Cột
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
VD:
Används när man ger ett exempel
särskilt
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
förord
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete