Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
särskilt
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
yani
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
förord
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete