Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
บท
En definierad del av arbetet
Kolumn
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
särskilt
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
หน้า
Flera sidor av rapporten
förord
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete