Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
circa
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
Kolumn
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
särskilt
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
förord
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete