Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
लगभग
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
अध्याय
En definierad del av arbetet
Kolumn
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
särskilt
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
förord
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete