Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
Kolumn
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
förord
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete