Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
Kolumn
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
särskilt
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
förord
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete