Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
فصل
En definierad del av arbetet
Kolumn
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
مثلا
Används när man ger ett exempel
särskilt
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
صفحات
Flera sidor av rapporten
förord
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete