Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
Thư mục
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
Chương
En definierad del av arbetet
col. (columna)
Cột
Den vertikala delen av en tabell
disertación
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
VD:
Används när man ger ett exempel
especialmente
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
incl.
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete