Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
especialmente
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
incl.
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete