Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
especialmente
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
incl.
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete