Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
บท
En definierad del av arbetet
col. (columna)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
disertación
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
especialmente
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
incl.
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Prefacio
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete