Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
especialmente
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
incl.
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete