Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
disertación
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
incl.
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete