Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
disertación
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
especialmente
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
eli
Används när man utvecklar en idé
incl.
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
sivut
Flera sidor av rapporten
Prefacio
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete