Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
especialmente
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incl.
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete