Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
Chương
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
Cột
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
VD:
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete