Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
yani
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete