Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
บท
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
หน้า
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete