Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete