Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
تقريبا
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
فصل
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
مثلا
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
يعني
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
صفحات
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete