Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
cca (circa)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete