Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
cca (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
yani
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete