Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
cca (circa)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
บท
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
หน้า
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete