Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
लगभग
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
cca (circa)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
अध्याय
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete