Franska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
annexe
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
approx. (approximativement)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
biblio. (bibliographie)
Förteckning över använda källor
cca (circa)
env. (environ)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
ch. (chapitre)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
col. (colonne)
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
éd. (édition)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
ex. (exemple)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
spéc. (spécialement)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
incl. (incluant)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
préf. (préface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
éd. (édité par)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
rev. (revu par)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
réimp. (réimpression)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
trad. (traduit par)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete