Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliografia
Förteckning över använda källor
cca (circa)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
eli
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
sivut
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete