Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
cca (circa)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
فصل
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
مثلا
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
يعني
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
صفحات
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete