Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
Thư mục
Förteckning över använda källor
cerca
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
Chương
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
Cột
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
VD:
Används när man ger ett exempel
especialmente
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
incluindo
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
prefácio
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete