Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
cerca
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
especialmente
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
yani
Används när man utvecklar en idé
incluindo
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
prefácio
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete