Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
cerca
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
adică
Används när man utvecklar en idé
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
prefácio
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete