Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
cerca
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
अध्याय
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
especialmente
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
incluindo
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
prefácio
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete