Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
cerca
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
especialmente
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
eli
Används när man utvecklar en idé
incluindo
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
sivut
Flera sidor av rapporten
prefácio
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete