Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
cerca
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
especialmente
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incluindo
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
prefácio
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete