Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
cerca
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
فصل
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Används när man ger ett exempel
especialmente
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
يعني
Används när man utvecklar en idé
incluindo
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
صفحات
Flera sidor av rapporten
prefácio
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete